• I Sodexo har du rett på 25 feriedager (arbeidsdager) i løpet av ferieåret. Medarbeidere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret, har rett til ytterligere én ferieuke.
  • Helligdager (røde dager) som faller innenfor ferietiden regnes ikke som feriedager. Ferieåret følger kalenderåret. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår.
  • Som nyansatt uten fullt opparbeidet ferie i Sodexo har du likevel krav på full ferie i den grad ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidsgiver. Feriepenger ytes da kun med henhold til opptjent ferie hos Sodexo.

Les mer om ferieplanlegging >