Avtalefestet pensjon

AFP er tidlig pensjon for personer som har fylt 62 år og som arbeider innenfor områder der tariffavtalen er gjort gjeldende. Dette betyr at det ikke holder å bare betale fagforeningskontigent. Man må også være på en avdeling/enhet/kantine hvor tariffavtalen er blitt gjort gjeldende (hvilket gjøres ved å ta kontakt med fagforeningen).

Videre stilles det krav til at man har vært ansatt i en avdeling/enhet/kantine som har vært tilknyttet en AFP-ordning (vært på et sted der tariffavtalen er gjort gjeldende) i 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år.

  • For aldersgruppen 1944-1954 er det følgende krav til ansettelse i en avdeling/enhet/kantine som er tariffbundet;
  • 3 av de siste 5 årene for årskull 1944-1951
  • 4 av de siste 6 årene for årskullet 1952
  • 5 av de siste 7 årene for årskullet 1953
  • 6 av de siste 8 årene for årskullet 1954

Innfrir du kravene overfor og ønsker å søke om AFP, gjøres dette ved å gå inn på NAV sine nettsider og Din Pensjon. Her søker du elektronisk. Du kan også printe ut skjemaer og sende inn pr post.

NB! Husk at du alltid må søke om alderspensjon når du søker om AFP. Søker du elektronisk vil søknaden om AFP være en del av søknaden om alderspensjon. Søker du på papirskjema må du sende to søknader; en til NAV om alderspensjon i folketrygden, og en til Fellesordningen for AFP om AFP.

Les mer om AFP-ordingen på www.afp.no