• 67 år er pensjonsalderen i Sodexo. Å bli pensjonist innebærer at man går over i en ny livsfase. NAV har utviklet en nettbasert pensjonsportal, Din Pensjon, på www.nav.no, der du kan se hvordan pensjonen din påvirkes av ulike valg.
  • Skulle du ønske å fortsette å stå i stilling til du er 70 år, må du sende et skriftlig svar på dette 3 måneder før du fyller 67 år.