Alle ansatte og representanter for selskapet skal ha et fokus på kontinuerlig forbedring av resultatene innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vi skal bevise gjennom handling og kvalitetssystem at vi lever opp til alle relevante lover, forskrifter og kundespesifikke HMS krav.