Sodexo har et internt meldesystem for håndtering av ulykker og nesten-ulykker. Ved nesten – ulykker eller uforutsette farer skal eget skjema fylles ut og leveres nærmeste leder. Blokker med skjemaer skal alle ha tilgjengelig og det kan du bestille på hovedkontoret.