HMS opplæring

En av forutsetningene i vårt  HMS -system er at alle ansatte får en grunnleggende opplæring i HMS.

Opplæringen omfatter:

  • Innføring i leders ansvar og oppgaver i følge arb. miljøloven, og hva som kreves av rutiner og dokumentasjon
  • Roller og ansvar
  • Hvilke oppgaver har du som leder, ergonomi og sykefravær
  • Opplæring sikkerhet for alle ansatte

Opplæringen er tredelt:

  1. Obligatorisk  HMS – kurs for  ledere med personalansvar
  2. Obligatorisk sykefraværsoppfølgingskurs for ledere med personalansvar
  3. Obligatorisk opplæring sikkerhet.