HMS-policy

Sodexo AS har som mål for sitt HMS arbeid å sørge for en sikker, helse – og miljøvennlig arbeidsplass. Vår virksomhet skal ikke forårsake ulykker, skader eller tap på menneskers liv og helse, eiendom og utstyr eller det ytre miljø.

Global HMS-policy på norsk >>

Global health and safety policy >>