For at Sodexo skal kunne tiltrekke seg og beholde nødvendig kompetanse, må vårt lønnsnivå være konkurransedyktig i forhold til nivået i arbeidsmarkedet generelt og hos våre konkurrenter spesielt.

Sodexo ønsker å belønne medarbeidere ut ifra ansvar, dyktighet, erfaring, utførte og oppnådde resultater. Det er et mål å gi den enkelte medarbeider rettferdig lønn.

Til grunn for lønnsfastsettelse ligger tarifflønn.

Lønnsregulering

Sentrale forhandlinger mellom LO og NHO finner sted annethvert år. Her bestemmes lønnstilleggene som gis med virkning fra 1. april hvert år for ansatte tilknyttet Riksavtalen og 1. mai for ansatte knyttet til Renholdsoverenskomsten. Her bestemmes også justeringene i de minstelønnstariffer Sodexo har som utgangspunkt for sin lønnsfastsettelse.

Ansatte som ikke er lønnet etter gjeldende tariff, får ingen automatisk justering etter sentrale forhandlinger, men vil få sine lønnsbetingelser individuelt vurdert av sin overordnede.

For mer informasjon vedrørende lønn, se Personalhåndboken