Ved endringer av navn, adresse, personnummer, kontonummer etc skal dette gis beskjed til nærmeste leder som sender et oppdatert personalopplysningsskjema til HR-avdelingen.