Opptjente feriepenger utbetales i juni hvert år. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår.

Som nyansatt uten fullt opparbeidet ferie i Sodexo har du likevel krav på full ferie i den grad ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidsgiver. Feriepenger ytes da kun i henhold til opptjent ferie hos Sodexo.

Les mer om ferie >>