Har du spørsmål om lønn, ta kontakt med din nærmeste leder. Nærmeste leder tar kontakt med HR-avdelingen ved behov.