Føring av timer

For at lønn skal bli utbetalt må lesbar og korrekt utfylt timeliste for foregående måned leveres til nærmeste leder for signering den siste dagen hver måned.

Timene fra timelistene legges inn i timeregistreringssystemet, og attesteres deretter av nærmeste overordnede.

Dersom timelisten er innsendt i ikke-lesbar stand, registrert og attestert av overordnede innen fastsatte frister, vil lønn ikke bli utbetalt.