Lønnsutbetaling

For timelønnede utbetales lønn etterskuddsvis en gang pr måned. Da utbetales lønn som er opptjent i foregående måned. For månedslønnede betales lønn en gang pr måned. Da utbetales for inneværende måned. Lønningsdag er den 15. hver måned.

Ved feilutbetaling av lønn, korrigeres dette på første lønnsutbetaling etter at feilen oppdages. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at du har fått riktig lønn. Du må umiddelbart gi beskjed til din nærmeste leder dersom det er feil i lønnsutbetalingen din.

Forskudd

Sodexo utbetaler i utgangspunktet ikke forskudd.

Unntaksvis kan Sodexo betale ut forskudd, men da etter gjeldende regler:

  • Forskudd utbetales etter individuell vurdering gjort av nærmeste overordnede og godkjennelse fra HR direktør. Søknad om forskudd skal gjøres på eget skjema.
  • Kun tungtveiende sosiale årsaker kan gi rett til utbetaling av forskudd
  • Du må være ferdig med prøvetiden før forskudd kan utbetales
  • Forskudd utbetales ikke i oppsigelsestiden
  • Forskuddet trekkes i sin helhet av påfølgende lønn
  • Forskudd begrenses oppad til 20 % av forventet nettolønn neste måned