Vi ønsker med personalhåndboken å gi alle ansatte en samlet oversikt som kan være til praktisk nytte når det gjelder personalforhold som man har spørsmål om i hverdagen. For deg som er nyansatt vil denne boken besvare de fleste spørsmål som melder seg umiddelbart etter ansettelsen. For deg som har vært ansatt en stund vil de fleste opplysninger være kjente, men boken vil likevel være et nyttig oppslagsverk.

Personalhåndboken er inndelt i følgende hovedområder;

  • Sodexo sin filosofi
  • Personalpolitikk
  • Helse og vernearbeid
  • Ansettelsesforhold
  • Fravær grunnet ferie
  • Fravær grunnet sykdom
  • Fravær grunnet permisjon
  • Lønn
  • Personalgoder

Vi håper at du ved hjelp av personalhåndboken skal finne svar på det du lurer på når det gjelder rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Har du spørsmål, ta kontakt med din overordnede eller HR-avdelingen.

Last ned personalhåndboken her