Noen ganger er det nødvendig å være helt borte fra jobben på grunn av sykdom, men mange kommer raskere tilbake ved å ha god kontakt med arbeidsplassen når de er sykmeldt.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte på arbeidsplassen. En god sykefraværsoppfølgingsprosess forutsetter et godt samarbeid mellom den ansatte og arbeidsgiver.

Som syk har du derfor et ansvar for å jevnlig informere arbeidsgiver om status og utsikter videre, samarbeide og være innstilt på å finne løsninger som bidrar til aktivitet i sykemeldingsperioden, les mer om sykefraværsoppfølging i «Hva skal du gjøre når du blir syk».

Du kan selv bidra til å redusere sykefraværet. I «helseboken», har vi satt sammen en del nyttige tips og råd for hvordan du selv best kan ta vare på din egen helse.