Unicare Helse

Deres oppgave er å arbeide aktivt for å redusere sykefraværet, gjøre ergonomiske vurderinger og bidra med innspill til AMU. Unicare tilbyr også opplæring og kursing for ledere, verneombud og ansatte innenfor HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, stressmestring, trening og kosthold.

Unicare har egen legevakt som er åpen for alle ansatte. Her tilbys vaksinasjoner, akuttimer hos lege og psykolog og fysikalsk behandling uten ventetid. Dette tilbudet gjelder foreløpig kun Oslo. Unicare har samarbeidspartnere i Stavanger, Bergen, Trondheim og Nord-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at disse tjenestene må betales av medarbeider selv.

Ta kontakt:
Unicare Helse as
Pilestredet 56, 0167 Oslo
Telefon: 23 29 21 00