AKAN er et underutvalg av AMU og hensikten med et slikt utvalg er å legge forholdene til rette for en effektiv omsorg for medarbeidere med rusproblemer. Det er HR-avdelingen som leder AKAN-utvalget. De kan bistå med opprettelse av behandlingsopplegg i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og eksterne samarbeidspartnere.

Ta kontakt med HR-avdelingen for mer informasjon.