Årets julegave til inkluderingsarbeid

Vi har den siste tiden hatt en avstemming på hvilket formål hos Kirkens Bymisjon som skal motta en julegavesjekk på 100 000 kroner.

Det var veldig jevnt i avstemmingen, men til slutt ble det avgjort at pengene skal gå til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for inkludering.

Kirkens Bymisjon har egne tiltak for å fremme inkludering og integrering i det norske samfunnet. Et av disse tiltakene er et samarbeidsprosjekt vi har startet i Groruddalen for flyktninger som skal bosettes i de fire bydelene der. Sodexo har 2 personer fra dette prosjektet i arbeidspraksis hos seg, med ambisjon om å tilby arbeidspraksis til flere etterhvert.

Prosjektet er et samarbeid og felles løft fra Kirkens Bymisjon, fagpersoner, nettverk, lokalsamfunnet, frivillige og bedrifter for å bedre inkludere bosatte flyktninger i arbeidsliv og lokalsamfunn. Dette er et spennende arbeid som favner vidt og inkluderer mange av våre samarbeidspartnere. Dette prosjektet trenger økonomiske midler for å kunne sikre videre drift.

En viktig del av inkluderingsarbeidet er å kople nyankomne flyktninger med andre nordmenn i lokalmiljøet. – Jeg hadde det ikke bra før. Da var jeg alene i Nord-Norge på et asylmottak, men jeg har det veldig bra nå, sier Miliyen (19 år). Hun lager søndagsmiddag sammen med andre unge flyktninger, for de eldre på et av Kirkens Bymisjons eldresentre. Samtidig tilbyr de eldre leksehjelp tilbake. – Det er litt som at man er sammen med bestemor og bestefar, sier den unge jenta, som flyktet alene fra Eritrea til Norge og nå er i full gang med skole og norskopplæring.