Årets rigg i Sodexo Norge

Sodexos team på West Linus er kåret til årets team i segmentet Energy & Resources i Norge!

Teamet leverer gode resultater til tross for at de har vært gjennom en krevende periode de to siste årene. Olje- og gassindustrien i Norge er inne i en negativ periode og Sodexo har nedbemannet store deler av arbeidsstyrken som en følge av at plattformer går i opplag. West Linus er også berørt av nedbemanninger, men til tross for store utskiftninger i personellet har de klart å levere veldig gode resultater og kundetilfredsheten er høy. Her er begrunnelsen for hvorfor West Linus er kåret til årets team i Norge innen segmentet Energy & Resources:

• De ansatte har en positiv innstilling og taklet de mange endringene på en veldig god måte.
• De ansatte etterlever Sodexo sine verdier i det daglige.
• Gode resultater som de har oppnådd gjennom veldig godt samarbeid
• De ansatte er flinke til å ta vare på hverandre og se hverandre
• Til tross for nedbemanninger og utskifting av personell har teamet nådd målsettingene for sykefravær, kundemålinger, klimamålinger og HMS.
• Riggen ble kåret til årets rigg av Conoco Philips i 2015

Vi gratulerer teamet på West Linus med utmerkelsen årets team Energy & Resources Norge!

Fra venstre: Gro Johnsen, Lena Elisabeth Thorsen og Norun Johnsen
Fra venstre: Dag Eivind Nygård, Tom A Foose og Edward Dorman
Dag Eivind Nygård, lena Thorsen, Norun Johnsen og Raymon Stephen
Kake må man selvsagt ha