Bli med å kåre årets team!
Bli med å kåre årets team!

Sodexo kårer Årets Team!

De aller fleste av våre ansatte jobber imidlertid ikke alene, men sammen i et team. Som en av våre kjerneverdier står lagånd sterkt i Sodexo og mange av oss er avhengige av nettopp «laget» vårt for at vi skal nå målene våre og lykkes i jobben vår. Sodexo ønsker dermed å kåre «årets team» og vi trenger din hjelp! Vi ser etter det teamet som gjennom samarbeid når sine mål, som spiller hverandre gode og gjør mangfold til en styrke.

Er du på vinnerlaget? Eller vet du hvem som fortjener denne utmerkelsen?

Årets Team 2019

Du kan allerede nå sende inn ditt forslag til årets team 2019. Fyll inn skjemaet under eller send en e-post med begrunnelse til kommunikasjon.no@sodexo.com.

Jeg ønsker å nominere som jobber som på .
Jeg synes teamet fortjener utmerkelsen «Årets team» fordi
Sendt inn av