Nå har du mulighet til å gi en påskjønnelse til en kollega du synes gjør en ekstra god innsats på arbeidsplassen. Kanskje en som har stått på ekstra i en hektisk periode, eller en kollega du mener har et smittende engasjement og godt humør.

Her er egenskapene vi ser etter når vi kårer månedens medarbeider;

  • Etterleve våre kjerneverdier – serviceinnstilling, lagånd og utvikling
  • Etterleve våre etiske prinsipper – lojalitet, respekt, åpenhet og integritet
  • Ha gjort en ekstraordinær innsats
  • Fremstå som et godt eksempel for sine kolleger
  • Er engasjert i arbeidsplassen og er en oppmuntring blant kolleger, kunder og andre.

Ikke nøl med å sende inn forslag!

Nominering til månedens medarbeider

Jeg foreslår at følgende person, ansatt i Sodexo AS, nomineres til månedens medarbeider.

Jeg ønsker å nominere som jobber som hos/på .
Jeg synes at vedkommende fortjener å nomineres til månedens medarbeider fordi

Sendt inn av