Gjennom vårt samarbeid med Spartacus har vi forhandlet oss frem til store besparelser for deg på bilforsikring  – minimum kr 1000 i året i redusert forsikringspremie – snittet ligger på kr 2500,-   Her finner du skjema for opplysninger vi trenger.

Send utfylt skjema til Spartacus på mail: support@spartacusforvaltning.no