Ny erklæring om forretningsintegritet

Alle aspekter av Sodexos virksomhet må gjennomføres med de høyeste standarder for etikk og integritet. Dette er avgjørende for Sodexos mål om å forbedre livskvaliteten til våre ansatte og forbrukere samt å bidra til den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen av samfunn, regioner og land hvor vi opererer. Derfor er Forretningsintegritet en viktig del av våre forpliktelser relatert til Responsible Business Conduct (Ansvarlig forretningsskikk).

Sodexo ansatte, konsulenter og andre personer som er ansatt for å representere selskapet må etterleve disse standardene, og enhver person som engasjerer konsulenter eller lik-nende til å representere Sodexo er ansvarlig for å sikre at de følger standardene. Alle konsulenter eller andre representanter skal sjekkes for å sikre at de ikke har noe historikk eller rykte knyttet til uetisk oppførsel. Sodexo ansatte kan ikke gjennomføre handlinger indirekte via andre som ikke er i henhold til disse standardene.

Alle våre ansatte – fra våre toppledere til mellomledere og frontlinje-ansatte – forventes å vite om og overholde disse standardene. Sodexo ansatte må aldri fravike disse standardene for økonomiske eller andre forretningsmessige mål eller for personlig gevinst. Sodexos virksomhet tolererer ingen praksis som er korrupt, bedragersk eller ulovlig.

Erklæring om Forretningsintegritet (Business Integrity)