Hvert kvartal avholdes det et introduksjonskurs for alle nyansatte i perioden. Kurset holdes på hovedkontoret/regionskontorene hvor man får anledning til å treffe flere kollegaer i Sodexo.

Hovedpunkter i kurset er:

  • Om Sodexo – lokalt og globalt
  • Selskapets policys og kultur – våre verdier og etiske prinsipper
  • Service og kvalitet
  • Praktiske forhold rundt ansettelsesforholdet

Introduksjon

Invitasjon til introduksjonskurs sendes ut til alle nyansatte via deres ledere.

På introduksjonskurset vil deltakerne motta en velkomstpakke som inneholder nødvendig informasjon om Sodexo, våre policies, retningslinjer, samt praktiske opplysninger vedrørende arbeidsforhold i Sodexo.