Introduksjon

Ansatte i Sodexo er vår viktigste ressurs og det er derfor viktig å ta vare på hver enkelt fra første arbeidsdag. For å sikre at alle føler seg velkommen når de begynner hos oss, blir kjent med Sodexo og vet hva vi står for, har vi et eget introduksjonsprogram som består av;

  • Introduksjonskurs
  • Opplæringsplan

I tillegg skal alle ansatte ha en individuell ansettelseskontrakt når de begynner (les mer om rutinene vedrørende kontrakt og registerering av nyansatte under «Ansettelseskontrakter (maler og skjema)».

Introduksjonskurs >
Opplæringsplan >