I tillegg til introduksjonskurset vil det være behov for en individuell opplæringsplan for hver enkelt.

Nærmeste ledere vil ha ansvaret med å tilpasse opplæringsplanen til den enkeltes arbeidssituasjon. Målet med denne planen er å sikre kjennskap til lokaler, fasiliteter, bli kjent med kollegaer og få en gjennomgang av arbeidsoppgavene (herunder HMS og sikkerhetsrutiner), retningslinjer og personalhåndboken.