Påvirk fremtiden – Point the way!

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert andre år, og den forrige undersøkelsen var våren 2016.

78 % av våre medarbeidere i Norge deltok i undersøkelsen og det er vi godt fornøyde med.

Takk til alle som har besvart undersøkelsen! Vi vet at arbeidshverdagen er travel og vi setter dermed stor pris på at så mange har tatt seg tid til å delta. Dine svar gis oss verdifull informasjon om hvordan det oppleves å jobbe i Sodexo – hva som fungerer bra og hva som kan forbedres.

 

Hva skjer med resultatene?

Med bakgrunn av resultatene i undersøkelsen er det utarbeidet lokale tiltaksplaner for hvert prosjekt og team. I tillegg er det laget en overordnet nordisk plan. Vi har definert fire fokusområder som handlingsplanen tar utgangspunkt i

  • Engasjement
  • Varemerke
  • Ledelse
  • Prestasjon

Ønsker du mer informasjon om resultatene og hva som skjer videre, ta kontakt med din leder. Det finnes mer informasjon på Sodexo_Net som er intranett for ledere og administrasjon i Sodexo.