Sodexo er positive til ansatte som tar initiativet til å øke sin faglige kompetanse. Vi er derfor villig til å vurdere og gi støtte til eventuell utdanning.

For mer informasjon om søknadsprosessen rundt utdanningsstøtten, ta kontakt med din nærmeste leder.