I Sodexo arbeider vi sammen for at hver og en skal utvikles:

  • Sammen blir vi enige om dine mål og vi gir deg konstruktiv tilbakemelding på din arbeidsinnsats.
  • Vi gir deg opplæringen du trenger innen ditt arbeidsområde.
  • Vi tilbyr muligheter for mobilitet innen Sodexo for å støtte din utvikling.
  • Ved å lytte og ta hensyn til dine ambisjoner og behov, støtter vi deg slik du skal få mest mulig ut av ditt arbeid.
  • Hvis du velger å forlate Sodexo, etterstreber vi at du sitter igjen med et positivit inntrykk og at du kunne tenke deg å jobbe i selskapet igjen.

Gjennom den årlige medarbeidersamtalen vil flere av de ovennevte punktene bli berørt. I medarbeidersamtalen setter man arbeids- og utviklingsmål for neste år, og vi kartlegger ditt behov for kompetanseutvikling. Sodexo Akademiet tilbyr kompetanseutvikling innenfor ulike fag og på ulike nivå som kan bidra til at du raskere kan nå dine utviklingsmål. I tillegg til dette vil resultater fra vår medarbeiderundersøkelse vise oss hvor vi er gode og på hvilke områder vi som selskap trenger å utvikle oss videre.

 

Les om medarbeidersamtalen >

Les om kompetanseutvikling >

Finn ledige stillinger i Norge >